SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/003 | 8000 Székesfehérvár Berényi út 105.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRETA
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi lista

  23.§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listának tartalmaznia kell: a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

Letöltés

  b) A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Letöltés

  c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Letöltés

  d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

Letöltés

  e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

Letöltés

  f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Letöltés

  g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a szakmai programot tartalmazza. (helyi tanterv, mint a szakmai program melléklete) Szakmai Progam

Letöltés

  g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a szakmai programot tartalmazza. (helyi tanterv, mint a szakmai program melléklete) SZMSZ

Letöltés

  g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a szakmai programot tartalmazza. (helyi tanterv, mint a szakmai program melléklete) Házirend

Letöltés

  (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

Letöltés

  c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit NETFITT 2021/2022

Letöltés

  NETFITT 2018/2019

Letöltés

  NETFITT 2017/2018

Letöltés

  Kompetencia mérés intézményi összefoglaló 2019

Letöltés

  Kompetencia mérés intézményi összefoglaló 2018

Letöltés

  Kompetencia mérés intézményi összefoglaló 2017

Letöltés

  Kompetencia mérés intézményi összefoglaló 2016

Letöltés

  d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,átlageredményeit

Letöltés

  e) A középiskolában- évenként feltüntetve- az érettségi vizsgák átlageredményeit

Letöltés

  f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

Letöltés

  g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

Letöltés

  h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

Letöltés

  i) Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

Letöltés

  (4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzését,

Letöltés

  b) A szabadidős foglalkozások körét

Letöltés

  c) Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét

Letöltés

  d) A kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulók létszámát

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

 • INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
 • Székesfehérvári Szakképzési Centrum
SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   8000 Székesfehérvár Berényi út 105.

  • Telefon: +36701986524

   E-mail: vacinfo.vaci@gmail.com

   OM azonosító: 203053/003

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001617


  2023Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium