SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/003 | 8000 Székesfehérvár Berényi út 105.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRETAKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

A Videoton gyár közvetlen szomszédságában 1970. szeptember 5-én adták át a megyeszékhely új „iparitanuló-képző intézetét” a 19 tanteremmel, könyvtárral, tornateremmel, sportudvarral, kollégiumi szárnnyal és iskolai tanműhellyel rendelkező négyszintes iskolát, mely az első tanévében 1727 főt fogadott. A híradásipari és ahhoz kapcsolódó 17 szakmában 60 szakmai csoportban 57 osztály indult, az átlagos osztálylétszám 29 fő volt.

1972-ben nagy előrelépést jelentett a tanműhelyi mérőterem átadása. Ebben az időszakban az első éves tanulók alapképzése az iskolai tanműhelyben folyt, a műveletek elsajátítása során a produktív tevékenység dominált. Az elkészített munkadarabokat a kereskedelemben is értékesítették. A másodéves tanulók üzemi tanműhelyekbe kerültek. Hét nagyüzem vállalta a tanulók gyakorlati oktatását, a KÖFÉM, a Járműjavító, a FÁÉV, az Ikarus, a Videoton, a SZIM és a MÁV Fűtőház. A harmadéves tanulók többsége nagyüzemi munkahelyekre került, így közvetlen kapcsolat alakulhatott ki az ipari környezettel.

1973-ban kezdte meg működését a Szakmunkások Esti Szakközépiskolája, amelyben 1979-ig 337 fő tett sikeres érettségi vizsgát.

1975 őszétől került bevezetésre az egységes szakképzés és a magasabb általános és szakmai tudást biztosító szakközépiskolai tagozat. 1976 tavaszán vette fel az iskola Váci Mihály nevét.

1981 szeptemberétől tovább bővült a szakközépiskolai képzés, a gépgyártástechnológia mellett a mechanikai műszerész és a szerszámkészítő szakmákkal.

1991-től a technikus képzés, majd a 1992/1993-as tanévben az “intenzív tagozat” került bevezetésre, ezzel lehetővé vált a már szakmával rendelkezők számára, hogy két év alatt érettségi bizonyítványt szerezzenek.

1994/1995-ös tanévtől kísérleti jelleggel kezdetét vette a 2+2-es rendszerű képzés, melynek keretén belül két évig közismereti és alapozó tantárgyakat, majd két évig csak gyakorlatot és szakmai elméleti tantárgyakat tanultak a diákok. 1999-től az Ybl Miklós Szakközépiskola megszűnése következtében a közlekedési szakmák képzése is iskolánkban történik.

A 2001-es tanévtől az intenzív tagozat dolgozók gimnáziuma nappali oktatás munkarendje szerinti 3 éves tagozattá alakult, majd 2004-től 3 éves informatika és idegen nyelv irányultságú szakközépiskolai tagozattá vált.

  1. szeptember 1-jétől iskolánk a Gróf Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) Kht. tagintézményeként biztosította a korszerű oktatást a gépészet és a közlekedés szakmacsoportban.
  2. január 1-től a Székesfehérvári Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette az önkormányzattól a fenntartói jogkört. Az iskola neve ekkortól Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium.
  3. július 1-től ismét fenntartóváltás következett be, így az iskola a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézménye lett, Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma néven.
  4. szeptember 1-jétől új intézményfajtákat, szakgimnáziumot és új típusú szakközépiskolát vezetnek be a köznevelési törvény módosításával. A módosítás nyomán szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és szakképesítés szerezhető. Ennek megfelelően a 9-12. évfolyamon az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az ezt követő évfolyamon pedig az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi ágazatához tartozó képesítés szakmai vizsgájára készítenek fel. A szakiskolák helyébe lépő szakközépiskolákban az első három év után szakmai vizsgát tehetnek a diákok, majd további két év alatt felkészülhetnek az érettségire. Jelenleg intézményünkben a szakgimnáziumi képzésben egy, a szakközépiskolai képzésben két ágazatban folyik képzés.

A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben a szakgimnáziumok ötéves technikummá, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző iskolákká alakultak át. Az iskolarendszer átalakítása az intézmény nevének változását is maga után vonja, 2020. július 1-től az iskola hivatalos neve: Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.  


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8000 Székesfehérvár Berényi út 105.

Telefon: +36701986524

E-mail: vacinfo.vaci@gmail.com

OM azonosító: 203053/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001617


2024Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium